Björn Afzelius Vladimir Vysotskij Victor Jara

Om oss

Vårt syfte är att främja lika möjligheter för utvecklingen av den kreativa potentialen hos individen och deras aktiva deltagande i samhällets kulturliv, stimulera utveckling och forskning inom kultur, samt att verka för att fler ska engagera sig inom kulturen, genom att skapa ett nätverk för intresserade av kulturbärande frågor och sprida information och organisera kulturella evenemang.

Ändamålet är att främja mångfald, sprida kunskap om språk, kultur, historia, samhällsliv och etablera utbyte med andra länder inom kultur.

Vi arbetar för kulturaktiviteter, kulturutbyten och kulturmöten för att främja demokrati och medmänsklighet, solidaritet och tolerans, befästa värdet av kultur i ett mångkulturellt samhälle och bekämpa fördomar.