Rysk folkmusikgrupp Grenada Musikgrupp Grenada från Moskva Ensemble Grenada i Stockholm Musik och danser från Ryssland Ryska sånger och danser Musik och danser från världens folk Latinoamerikanska danser Latinoamerikansk musik Music of the world Musik och danser från världens folk Musik och danser från världens folk Musik och danser från världens folk Musik och danser från världens folk Musik och danser från världens folk

Arrangör

TREN AZUL Ideell Förening

Tren Azul är en ideell förening vars syfte är att främja lika möjligheter för utvecklingen av den kreativa potentialen hos individen och deras aktiva deltagande i samhällets kulturliv, stimulera utveckling och forskning inom kultur, samt att verka för att fler ska engagera sig inom kulturen, genom att skapa ett nätverk för intresserade av kulturbärande frågor och sprida information och organisera kulturella evenemang.

Föreningens ändamål är att främja mångfald, sprida kunskap om språk, kultur, historia, samhällsliv och etablera utbyte med andra länder inom kultur.

Tren Azul arbetar för kulturaktiviteter, kulturutbyten och kulturmöten för att främja demokrati och medmänsklighet, solidaritet och tolerans, befästa värdet av kultur i ett mångkulturellt samhälle och bekämpa fördomar.